ನ್ಯಾಕ್ ಮಾನ್ಯತೆ | Accredited by NAAC: B+ Grade
| ಪರದೆ ವಾಚಕ Screen Reader | |

ನಿರ್ದೇಶಕರು Director

Name Contact Number Email
ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಜಿ
Dr.Basavaraj G
Students Welfare 9916283637 drbasavarajg@gmail.com
ಡಾ. ಪಾಟೀಲ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ
Dr. Patil Mallikarjun
College Development Council (CDC) 9916907191 patilmallikarjunb71@gmail.com
ಡಾ. ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿ.ಟಿ.
Dr.Sampath Kumar B T
Planning, Monitoring and Evaluation Board (PMEB) 9844185715 sampathbt2001@gmail.com
ಡಾ. ಪರಶುರಾಮ ಕೆ.ಜಿ.
Dr.Ramesh B
Internal Quality Asurrance Cell (IQAC) 9448419939 rameshbmsw@gmail.com
ಡಾ. ಸುರೇಶ. ಡಿ
Dr. Suresh D
Research and Development Cell (Ph.D.Section)Director (I/c) 9886465964 pbdsuresh@gmail.com
 

ಉಪ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ
Deputy Finance Officer

Name Section Contact Number Email
ಡಾ. ರಮೇಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ
Dr. Ramesh Salian
ಹಣಕಾಸು ವಿಭಾಗ
Finance Section
9481266917 salianramesh@hotmail.com

ಉಪ ಕುಲಸಚಿವರು
Deputy Registrars

Name Section Contact Number Email
ಡಾ. ಮುನಿರಾಜು ಎಂ
Dr. Muniraj M
ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ
Evaluation
9901210659 mmmuniraju2@gmail.com
ಡಾ. ನರಹರಿ ಎನ್.
Dr.Narahari N
ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ
Evaluation
9739482878 narahari_nittur@yahoo.com
ಡಾ. ಕುಸುಮ ಕುಮಾರಿ ಬಿ.ಎಂ.
Dr. Kusuma Kumari B M
ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ವಿಭಾಗ
Syndicate Section
9591720094 kusuma.kuku@gmail.com
ಡಾ. ಮಂಗಳ ಗೌರಿ ಎಂ .
Dr.Mangala Gowri M.
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ
Academic
9964319950 mangalapandith@gmail.com
ಡಾ. ಮಂಗಳ ಗೌರಿ ಎಂ .
Dr.Mangala Gowri M.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಖರೀಧಿ ಕೋಶ
General & Development and Purchase Cell
9964319950 mangalapandith@gmail.com
ಡಾ. ರಮೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಿ
Dr. Ramesh Reddy V
ಸಿಬ್ಬಂದಿ
Establishment
9845407609 rameshtumkuruniversity@gmail.com
ಡಾ. ರಮೇಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ
Dr. Ramesh Salian
ಲೀಗಲ್ ಸೆಲ್
Legal Cell
9481266917 salianramesh@hotmail.com
 

ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ
Nodal Officers

tr>
Name Contact Number Email
ಡಾ. ಮಂಗಳ ಗೌರಿ ಎಂ .
Dr.Mangala Gowri M.

SSP
9964319950 mangalapandith@gmail.com
ಡಾ. ನರಹರಿ ಎನ್.
Dr.Narahari N

NAD (Digilocker)
9739482878 narahari_nittur@yahoo.com
ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆ
Harish Kumar K
ಲರೂಸಾ
RUSA
ರಾಜೇಶ್ ಶೆಣೈ
Rajesh Shenoy
ಈ-ಆಫೀಸ್
E-Office

Sathish Kumar Shetty

Sevasindu
 

ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ -ವಿಕಲಾಂಗ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ
Liason Officer for Persons with Disabilities

Name Contact Number Email
ಡಾ. ಉಮೇಶ್ ಎಸ್. ಇ.
Dr. Umesh S.E
9480662242 umesha.se@gmail.com

ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ- ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ತುಮಕೂರು - 2023