ನ್ಯಾಕ್ ಮಾನ್ಯತೆ | Accredited by NAAC: B+ Grade
| ಪರದೆ ವಾಚಕ Screen Reader | |

ನಿರ್ದೇಶಕರು Director

Name Contact Number Email
ಡಾ. ಪಿ. ಪರಮಶಿವಯ್ಯ
Dr.P Paramashivaiah
Students Welfare 9448533326 paramashivaiah@gmail.com
ಡಾ. ಜಿ. ಸುದರ್ಶನ ರೆಡ್ಡಿ
Dr.G Sudarsana Reddy
College Development Council (CDC) 9449520923 gsudarshanareddy@gmail.com
ಡಾ. ರಮೇಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ
Dr. Ramesh Salian
Research (Ph.D.Section) 9481266917 salianramesh@hotmail.com
 

ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ -ವಿಕಲಾಂಗ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ
Liason Officer for Persons with Disabilities

Name Contact Number Email
ಡಾ. ಉಮೇಶ್ ಎಸ್. ಇ.
Dr. Umesh S.E
9480662242 umesha.se@gmail.com
 

ಉಪ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ
Deputy Finance Officer

Name Section Contact Number Email
ಡಾ. ದೇವರಾಜಪ್ಪ ಎಸ್.
Dr. Devarajappa S.
ಹಣಕಾಸು
Finance
9964696953 devutta@gmail.com
 

ಉಪ ಕುಲಸಚಿವರು
Deputy Registrars

Name Section Contact Number Email
ಡಾ. ಗುಂಡೇಗೌಡ
Dr. Gundegowda
ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ
Evaluation
9449569927 gundegowda1400@gmail.com
ಡಾ.ದ್ವಾರಕಾನಾಥ್ ವಿ,
Dr.Dwarakanath V.
ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ
Evaluation
9141797475 dwarak.vb@gmail.com
ಡಾ. ನಾಗರಾಜ್ ಎಸ್
Dr. Nagaraj S
ಸಿಬ್ಬಂದಿ
Establishment
9481852923 nnagarajassoc82@gmail.com
ಡಾ. ಸುರೇಶ್. ಡಿ
Dr. Suresh D
ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
General and Development
9886465964 pbdsuresh@gmail.com
ಡಾ. ಮಂಗಳ ಗೌರಿ ಎಂ .
Dr.Mangala Gowri M.
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ
Academic
9964319950 mangalapandith@gmail.com
ಡಾ. ರಮೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಿ
Dr. Ramesh Reddy V
ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ವಿಭಾಗ
Syndicate Section
9845407609 rameshtumkuruniversity@gmail.com
ಡಾ. ರಮೇಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ
Dr. Ramesh Salian
ಲೀಗಲ್ ಸೆಲ್
Legal Cell
9481266917 salianramesh@hotmail.com

ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ- ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ತುಮಕೂರು - 2021