ನ್ಯಾಕ್ ಮಾನ್ಯತೆ | Accredited by NAAC: B+ Grade
| ಪರದೆ ವಾಚಕ Screen Reader | |

ನಿರ್ದೇಶಕರು Director

Name Contact Number Email
ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಜಿ
Dr.Basavaraj G
Students Welfare 9916283637 drbasavarajg@gmail.com
ಡಾ. ಪಾಟೀಲ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ
Dr. Patil Mallikarjun
College Development Council (CDC) 9916907191 patilmallikarjunb71@gmail.com
ಡಾ. ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿ.ಟಿ.
Dr.Sampath Kumar B T
Planning, Monitoring and Evaluation Board (PMEB) 9844185715 sampathbt2001@gmail.com
ಡಾ. ರಮೇಶ್ ಬಿ.
Dr.Ramesh B
Internal Quality Asurrance Cell (IQAC) 9448419939 rameshbmsw@gmail.com
ಡಾ. ಸುರೇಶ. ಡಿ
Dr. Suresh D
Research and Development Cell (Ph.D.Section)Director (I/c) 9886465964 pbdsuresh@gmail.com
 

ಉಪ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ
Deputy Finance Officer

Name Section Contact Number Email
ಡಾ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ ಎಂ.ಡಿ.
Dr. Srinivasmurthy M D
ಹಣಕಾಸು ವಿಭಾಗ
Finance Section

ಉಪ ಕುಲಸಚಿವರು
Deputy Registrars

Name Section Contact Number Email
ಡಾ. ಮುನಿರಾಜು ಎಂ
Dr. Muniraj M
ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ
Evaluation
9901210659 mmmuniraju2@gmail.com
ಡಾ. ನರಹರಿ ಎನ್.
Dr.Narahari N
ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ
Evaluation
9739482878 narahari_nittur@yahoo.com
ಡಾ. ಕುಸುಮ ಕುಮಾರಿ ಬಿ.ಎಂ.
Dr. Kusuma Kumari B M
ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ವಿಭಾಗ
Syndicate Section
9591720094 kusuma.kuku@gmail.com

Dr.Suresh B K.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಖರೀಧಿ ಕೋಶ
General & Development and Purchase Cell
9845142321
.
Dr.Suresh B K.
ಸಿಬ್ಬಂದಿ
Establishment

Dr. Suresh B K
ಲೀಗಲ್ ಸೆಲ್
Legal Cell
9845142321
 

ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ
Nodal Officers

tr>
Name Contact Number Email
.
Dr.Neelakant

SSP
9035947075

Dr.Rajalakshmi G

NAD (Digilocker)
9731434434

Dr. Vijaykumar
ರೂಸಾ
RUSA

Dr. Shobha

Students Grievances (E-SAMADHAN)
ರಾಜೇಶ್ ಶೆಣೈ
Rajesh Shenoy

KPPP, NKN, Online RTI, SAKALA, UGC(UTSAH), ESamadan (Admin), NIRF (Admin), NAAC (Admin)

Santhosh Akki

Sevasindu, Eoffice
 

ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ -ವಿಕಲಾಂಗ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ
Liason Officer for Persons with Disabilities

Name Contact Number Email
ಡಾ. ಉಮೇಶ್ ಎಸ್. ಇ.
Dr. Umesh S.E
9480662242 umesha.se@gmail.com

TUMKUR UNIVERSITY Vishwavidyanilaya Karyalaya
B.H Road, Tumkur 572103, Karnataka, INDIA
e-mail: tumkuruniversity2004@gmail.com
Exam Section e-mail: registrarevaluationtut@gmail.com
e-mail Document Verification (Exams): tutdocveri@gmail.com

ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ- ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ತುಮಕೂರು - © Copyright 2024